Home > Moclobemide (Aurorix)

Aurorix

De werkzame stof in Aurorix is moclobemide. Moclobemide behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staat onder de naam antidepressiva.

Antidepressiva worden gebruikt om bepaalde depressies (ernstige neerslachtigheid) te behandelen. Verschijnselen die hierbij kunnen optreden zijn: geen zin in vrijen, een sombere en terneergedrukte stemming met een gevoel van onmacht om iets te ondernemen, doorslaapstoornissen (vroeg ontwaken), gewichtsverlies, interesseverlies, schuldgevoelens, vermoeidheid en zelfmoordgedachten

Aurorix wordt voorgeschreven aan mensen die lijden aan een depressie die “vanzelf” ontstaat en niet veroorzaakt wordt door iets van buitenaf, zoals overlijden van geliefden of andere tegenslag in het leven.

Aurorix is niet voor iedereen geschikt en kan ook bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg daarom altijd de bijsluiter die u bij uw geneesmiddel heeft gekregen.