Home > Fenelzine (Nardil)

Nardil

De werkzame stof in Nardil is fenelzine. Fenelzine is sinds 1959 internationaal op de markt. Het is verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Nardil. Het is officieel niet in Nederland in de handel, maar is op speciaal verzoek van de voorschrijvend arts door de fabrikant te leveren. De arts moet in dit verzoek verklaren waarom hij Nardil voor een bepaalde patiënt wil voorschrijven (de zogenaamde artsenverklaring). Het wordt dan via de apotheek geleverd.

Fenelzine regelt in de hersenen de hoeveelheid van onder andere serotonine en noradrenaline. Dit zijn twee natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties.

Artsen schrijven het voor bij sommige vormen van depressie en sociale fobie.

Nardil is niet voor iedereen geschikt en kan ook bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg daarom altijd de bijsluiter die u bij uw geneesmiddel heeft gekregen.